Beberapa Orang Yang Memberi Sumbangan Besar Di Dalam Perkembangan Wawasan Dan Juga Teknologi Di Mayapada Islam Antara Lain A1 Khawarizmi, Omar Khayam, Longgar Ibni Hayan, Al-razi, Ali Bani Sina, Al-idrisi Serta Ibn Khaldun.

´╗┐pengertian ilmu pengetahuan sosial

sama sebab itu tiap-tiap ketika ilmu itu bertukar menjejaki perkembangan era serta keadaan tanpa meninggalkan pengetahuan lama. perlunya arketipe terkini di dalam kegiatan pendidikan serta perlunya teknologi didalam pendidikan untuk membongkar paham perihal teknologi serta kemajuan sdm (asal muasal energi orang). kala teknologi pernah berada dalam kehidupan manusia, lalu tentu menemui situasi yang patut buat diawasi selaku pengaruh penggunaan ini umum, lantaran tidak meningkat di dalam teritori menghampakan udara namun tumbuh dalam teknologi tentu mempengaruhi

...